TOP > Members

Members < POMS

Adachi lab is made up of the following members.  ◇ Mayumi Adachi

  ◇ Kumi Matsuda

  ◇ Zhang Jing

  ◇ Huo Xinyang

  ◇ Chen Lingjing

  ◇ Liu Yexuan

  ◇ Saoli Fukusima

  ◇ Hiroki Isimizu

  ◇ Maika Fujino

  ◇ Sae Numao